සිතුවිලි ගොඩ ගැහුණු පැටලුන හිතක්... ඔයාටත් තියෙනව ද? ..:| මතක වස්තුව |:.. "කල්පිතය යථාර්තයට ගැළපවීම....."

මතක වස්තුව

ඉන්දියාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ බාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය. (Gender violence in India: ‘Daughters are not a burden’)

CHITRANGI\'S WEBLOG

ජාතිවාදී බොරු ප්‍රචාර එපා: ගිංතොට දැන් සංසුන්

The Gossip Lanka

Argentina’s navy searches for missing submarine

The Gossip Lanka

ගිංතොට ජාතිවාදී කලබලවලට වගකිව යුත්තේ කවුරු ද?

W3Lanka

Germany bans smartwatches for children over privacy

The Gossip Lanka

පිටතින් පැමිණි පිරිස් ගිංතොට ගැමියන්ට පහර දෙති…

The Gossip Lanka

නොවැම්බර් මාසය

මධුරංගගේ සටහන් - සිතක සංකල්පනා

To improve female labour force participation in Sri Lanka, first change attitudes

End Poverty in South Asia - Promoting dialogue on development in

ෙරාකට්ටුවක් නිර්මාණය කල ශ්‍රී ලාංකික තරුණෙක්

ප්‍රභාස්වර

අබේරත්න,කිලුටු කුමාරි හා මම (අවසාන කොටස)

‍මගේ කොළය

බැඳුම්කරය හා මැතිවරණ දේශපාලනය

කාලය | Kalaya.org | Professor Nalin De Silva | චින්තන පර්ෂදය

Diwali in the hill country

Roar Life

More on Big Data at The Colombo Big Data Meetup

Read Me

To Rag Or Not To Rag—Is That Still Even A Question?

Roar Life